کیوان فراز ماندگار

درب فیک کیوان فراز

یک کارگاه کوچک تولیدی با کمک چند فروشگاه وبا استفاده از تشابه اسمی و استفاده از فونت لوگوی کیوان فراز و حتی تقلید از رنگ سازمانی کیوان فراز اقدام به فریب و فروش درب فیک  کرده اند.                با اینکه این موضوع نشان از پیشرو بودن  وانتخاب درست هدف گروه کیوان فراز دارد. اما شرکت کیوان فراز واقعا از این موضوع ناراحت و متاسف است. . 

خرید ویا استعلام از کارخانه   02171379  در 30 خط

چگونه درب سبک به فوق سنگین تبدیل شد

 

در این نوشته می خواهیم مروری  به  گذشت زمانی نه چندان دور و   پیدایش دربهای آسانسور با نامهای   های:

درب فوق سنگین  درب سنگین درب نیمه سنگین     درب سبک

   حدود 10سال پیش تولید کننده گان    درب اسانسور دیگر توانایی تامین نیاز   کشور را داشتند. و دیگر زمان آن بود که واردات درب اسانسور به تدریج از میان برود.                 درب لولایی عمدتا از کشور ترکیه و   توسط برند های مطرح در خاور میانه   همچون شرکت fupa با بهترین کیفیت   تولید و به کشور وارد میشد. و این کیفیت تولید کننده گان کشور را به   چالش میکشید تا جایی که گروه   کیوان فراز 90 درصد این درب را الگو   برداری و لولا درب را دقیقا مانند نمونه   خارجی ساخت.                        مشخصات درب fupa ورق (1.5mmدر پنل 2mm در چهارچوب)                                         درب لولایی آسانسور ساخت کشور نیز با همین کمیت تولید می شد.                                                   با کم شدن واردات، رقیب اصلی تولید داخلی از سر راه برداشته شد ، پیامد فقدان رقیب ساخت اولین‌ درب با ورق (125mm& 2mm) بود.          و به نام درب سبک شناخته می شد که مشوق اصلی ساخت این درب خریدار بود.  طولی نکشید که درب (2mm &1mm)ساخته شد و لقب درب سبک را به خود اختصاص داد و درجه سنگین را به پیشینه خود اهدا کرد                             اما این انتهای ماجرا نبود                

  متاسفانه سال1399 و با ورود درب اسانسور (1.5mm&0.8mm)و گرفتن نام سبک به خود لقب نیمه سنگین را به درب 1.5mm&1mmداد.

جالب اینکه همزمان هر دو درب را تولید !!

 در واقع درب اسانسور سبک 10سال پیش به درب آسانسور فوق سنگین امروزی تبدیل شد .

کیوان فراز همان درب قدیم را با همان کیفیت و کمیت روزانه 120لنگه تولید میکند.    

   نگاه اینده گان ما و به این نابودی بی رحمانه مواد اولیه کشور چگونه خواهد بود .   

                                                                                          

 ضرب المثل انگسی  انقدر پولدار نیستم که پول به کالای ارزان بد

تماس با ما